Tagastamisõigus

JoogidKoju.ee veebipoest ostetud kaubale kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud garantii ja tagastamise kord. Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane kauba tagastamisõigus.

TOOTE TAGASTAMINE:

  • Klient peab oma tagastamise soovist teada andma 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti teel info@joogidkoju.ee.
  • Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt e-postiga saadetud kiri) teavitama JOOGID OÜ oma otsusest taganeda Lepingust. Tarbija võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, mis ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit. Taganemise avaldusel tuleb märkida lisaks Kliendi kontakt andemetele ostetud Kauba mõõt, mudel, tootja nimi ning taganemise põhjus.
  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja tootjal pakendis.
  • Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  • Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kätte toimetamis kulud.
  • Kliendil on võimalik pöörduda tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi kui vaidlusaluse kauba maksumus on üle 20€ (kaebuse läbivaatamine komisjonis tasuta).

PRETENSIOONIDE ESITAMINE:

  • Kui JoogidKoju.ee veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, asendab veebipood puudusega kauba.
  • Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepingu kaasnenud tasud.
  • JoogidKoju.ee veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.